Wednesday, October 2, 2019

PHƯỚC HẠNH NƯỚC TRỜI: LÒNG KHÓ NGHÈO

Ma-thi-ơ (Matthew) 5:1-3
Ðức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến gần. Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng:
Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Suy gẫm:
Bài giảng của Chúa Jesus bắt đầu bằng: “Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!” Người được phước là người có “lòng khó khăn” (poor in the spirit). Có hai cách hiểu quan niệm nghèo khó trong phước lành thứ nhất này: /1/ Trong nguyên văn Hi-lạp, từ “nghèo” (ptōchos) ở đây được hiều là nghèo xơ xát, không có gì để sở hữu trong cuộc đời này; /2/ Trong nguyên văn Hi-bá-lai, từ “nghèo” (‘ani hay ebiōn) được dùng để mô tả một người khiêm nhường và bất lực, đặt hoàn toàn niềm tin của mình nơi Chúa. Như tác giả của Thi-thiên 34:6 nói: “Kẻ khốn cùng nầy có kêu cầu, Ðức Giê-hô-va bèn nhậm lời người, giải cứu người khỏi các điều gian truân.” Kết hợp cả hai phương diện, chúng ta có thể nói người được phước là người nhận biết được tình trạng trống rỗng, thiếu thốn, và tuyệt vọng của chính mình, bằng lòng chạy đến núp mình trong Chúa để tìm kiếm sự che chở, bênh vực, và tiếp trợ. Người đó sẽ kinh nghiệm sự giải thoát của Chúa khỏi thế giới đầy quyến rũ chung quanh mình và bước vào mối thông công gắn bó với chính Ngài. Người có lòng khó nghèo không hẳn phải là người bị tước đoạt hết tất cả những gì mình có trên phương diện vật chất. Có thể người đó vẫn có đầy đủ mọi sự chung quanh mình nhưng không nương tựa và xem những điều mình có là niềm hạnh phúc, hy vọng, và sức mạnh của mình. Người đó nhận biết rằng những gì mình có là vô nghĩa và tạm thời, chỉ một mình Chúa là mọi sự trong mọi sự. Thay vì được thế gian tạm bợ là quê hương và chốn nương thân của mình thì Đức Chúa Trời ban cho họ nước thiên đàng vững bền đời đời. Đó là phần thưởng của Chúa dành sẵn cho họ trong đời này và đời hầu đến (Hê-bơ-rơ 11:13-16). Thế giới của Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài chẳng bao giờ bị lay chuyển hay bị rúng động thể nào, thì người có lòng nghèo khó sẽ chẳng bao giờ bị nao núng hay bối rối vì sự hưng thịnh hay suy sụp của thế giới vật chất và vẻ phồn hoa náo nhiệt của trần gian này thể ấy. Họ được Chúa giấu kín trong bóng cánh toàn năng của Ngài trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời (Thi-thiên 91:1-16).
Không có gì bảo đảm rằng người thuộc về Nước Trời có lúc sẽ không bị đặt vào trong những tình huống nghiệt ngã, khó khăn, thiếu thốn, bịnh tật, đau buồn, mất mát của cuộc đời. Nhưng Đức Chúa Trời có thể sử dụng những điều đó để dồn đẩy người ấy vào trong tình trạng khó nghèo của tâm linh hầu họ có thể khám phá phước hạnh tiềm ẩn và niềm hạnh phúc chẳng gì có thể cướp đi được của vương quốc Đức Chúa Trời. Như sứ đồ Phi-e-rơ mô tả phước hạnh của sự cứu rỗi:
Ngợi khen Đức Chúa Trời, là Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! (I Phi-e-rơ 1:3-5)
Nhưng Phi-e-rơ cũng nói đến sự khó khăn và đau khổ nối kết hiện tại và tương lai:
Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra. Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình (I Phi-e-rơ 1:6-9)
Trong quan niệm của trần gian, không ai muốn bắt đầu cuộc đời của mình bằng những ngày khó khăn và gian khổ. Không ai muốn tìm kiếm cho mình một cuộc đời chan chứa bởi những khó khăn và đau khổ. Nhưng đó là sự khởi đầu mà Chúa muốn chúng ta sống làm môn đồ của Chúa Jesus trong trần gian này. Nếu chúng ta theo Chúa với ý muốn được trở nên giàu có và thịnh vương, thành công và may mắn thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thất vọng. Môn đồ của Chúa Jesus ngay từ ngày đầu của hành trình theo Chúa phải chuẩn bị cho chính mình một tinh thần để chịu khó khăn và đau khổ. Nhưng cây cầu bắt nối kết hiện tại với cõi đời đời được lót bằng sự khó khăn và đau khổ. Bí quyết hạnh phúc của đời sống theo Chúa là sẵn sàng để sống khó nghèo cho nước thiên đàng. Bạn và tôi có sẵn sàng để bước đi với Chúa trong hành trình từ đất về trời chưa?
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Jesus, xin ban cho con một tâm linh chịu khó nghèo vì nước thiên đàng vĩnh cửu để con có thể nhìn xuyên qua những bức màn đen tối dày đặc của đời này thấu suốt vào cõi vĩnh hằng là nơi chói lòa sự sáng và vinh hiển của Chiên Con. Amen!